Dịch thuật tiếng Ý tài liệu MBA

Dịch thuật tiếng Ý tài liệu MBA

Thạc sĩ quản trị kinh doanh (Master of Business Administration – MBA) là bằng thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh, thu hút nhiều người ở một phạm vi rộng trong ngành học có tính học thuật.

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh có nguồn gốc từ Mĩ, khi đất nước công nghiệp này đã có được công nghiệp hóa và các công ty đang tìm kiếm những cách tiếp cận khoa học cho việc quản lí.

Nội dung đào tạo của các chương trình MBA rất đa dạng, phong phú, gắn liền với mọi vấn đề trong kinh doanh. Nó cung cấp cho người học những kiến thức và kĩ năng chuyên nghiệp có thể đáp ứng được công việc quản lí kinh doanh đầy phức tạp. nội dung của chương trình học MBA là sự cân bằng giữa giáo dục kinh doanh chính thức và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày.

MBA gồm có các môn học bắt buộc như kế toán, kinh tế học, tài chính, marketing, quản trị nhân lực, hoạt động tổ chức, phân tích định lượng, kế hoạch chiến lược, quản lí hoạt động, luật kinh doanh, đạo đức kinh doanh, kết cấu công ty và quản lí tổ chức, luật.

MBA gồm các môn tự chọn như cầu học tập thực tế của mình, các môn tự chọn phổ biến là kĩ thuật và thương mại điện tử, tư vấn, quản lí chung, lãnh đạo, chiến lược tập thể, đạo đức kinh doanh, các vấn đề về kinh tế và tài chính, quản lí kinh doanh nhỏ, quản trị nhân lực trong hình thức kinh doanh nhỏ, quản lí và sinh thái học….

Trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa ngày nay, nền kinh tế của một quốc gia chính là một bộ phận cảu nền kinh tế toàn cầu. MBA hướng người ta tới việc quản lí hoạt động của một bộ phận kinh tế toàn cầu đó, vì vậy nội dung môn học thường được nêu thành các chủ đề có ý nghĩa rất sâu rộng và rộng mở. đó thường là các vấn đề mang tính toàn cầu chứ không chỉ hạn hẹp trong phạm vi một quốc gia hay một thị trường cụ thể nào. Chẳng hạn khi học về đạo đức kinh doanh, chủ đề đặt ra là trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với vấn đề khí hậu toàn cầu hay vấn đề khan hiếm lương thực trên thế giới. điều đó giúp học viên có được một tầm nhìn rộng mở, bao quát.

Hiện nay với sự thành công của MBA đã dẫn tới rất nhiều những biến thể khác nhau của chương trình này, có 02 loại hình MBA chính là: MBA tổng quát và MBA chuyên ngành.

MBA tổng quát đem lại cho người học chương trình học đa dạng và truyền đạt tư duy về quản lý cũng như sự nghiệp trong lĩnh vực này. Những ngành học của một khóa MBA tổng quát là phân tích định lương, kinh tế, tiếp thị, hành vi tổ chức, kế toán.

MBA chuyên ngành đi sâu vào từng lĩnh vực cụ thể, một mảng nhất định trong kinh doanh hoặc chuyên sâu vào một ngành nhất định. Chẳng hạn, thạc sĩ chuyên ngành marketing sẽ đem đến cho người học sự tinh thông rõ rệt và phương thức chuyên nghiệp cho lĩnh vực marketing mà không gián đoạn công việc quản lý.

Có rất nhiều chuyên ngành đào tạo MBA như tài chính, quản trị nguồn nhân lực, Marketing, quản trị chiến lược, quản lý dự án, thương mại quốc tế…

Đáp ứng nhu cầu dịch thuật tài liệu MBA ngày càng cao, công ty Dịch thuật và phiên dịch tiếng Ý nỗ lực phấn đấu và xây dựng được một trung tâm dịch thuật tài liệu MBA  uy tín, chất lượng hàng đầu Việt Nam đáp ứng được yêu cầu của quý khách hàng.

Công ty dịch thuật tiếng Ý với nhiều năm kinh nghiệm luôn tự hào là một trong những nhà cung cấp dịch vụ dịch thuật tài liệu MBA hàng đầu Việt Nam.

Với năng lực đã được khẳng định, công ty Dịch tiếng Ý mong muốn được hợp tác với các đoàn thể,doanh nghiệp trong và ngoài nước, chúng tôi luôn tự tin là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực dịch thuật tài liệu MBA.

5/5 - (1 bình chọn)